Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā. Sociālā aprūpētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir:

  • Novērtēt klienta sociālas vajadzības -fiziskā un garīgās veselības stāvokli, noskaidrot klienta vēlmes un sociālās vajadzības, identificēt sociālās problēmas;
  • Plānot un organizēt klienta sociālās aprūpes pakalpojumus-noteikt sociālās aprūpes veidus, sadarboties ar klienta ģimenes locekliem un aprūpes komandu.
  • Novērtēt sniegtos sociālos pakalpojumus – sekot klienta veselības stāvokļa izmaiņām, izvērtēt klienta apmierinatību ar sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, uzņemties atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas- nodrošināt konfindencialitāti un anominitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus.

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00