Sociālais mentors sekmē atbalstāmās ģimenes bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, sniedzot fizisku, emocionālu un izglītojošo atbalstu. Nodrošina klientu uzraudzību ārpus nodarbību un konsultāciju laika. Uzrauga, piedalās un ierāda nepieciešamās iemaņas ikdienas aktivitātēs: ēdienreizēs, telpu un teritorijas uzkopšanā, pašaprūpē. Veicina klientu atveseļošanās procesu, integrāciju sabiedrībā, pašaprūpes un pašatbildības ievērošanu.

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00