Absolvējusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikāciju ar specializāciju sporta jomā.

Sertificēta fizioterapeite piedāvā:

 • fizioterapeita konsultācijas;
 • rehabilitācijas plāna izstrādi;
 • ārstniecisko masāžu;
 • ārstniecisko vingrošanu;
 • sāpju mazināšanas pasākumus;
 • fizioterapiju bērniem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un invaliditāti.

Darba pieredze:

 • 2016.g.- ārstnieciskā vingrošana un ārstnieciskā masāža;
 • 2015.g. -2016.g. Rīgas dienas centrā un Rīgas internātskolā darbs ar pacientiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem;
 • 2014.g.-2015.g. Stažējusies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.

Papildus apmācības:

 • Sertifikāts medicīniskajā teipošanā (Basic) (2014);
 • Sertifikāts klasiskajā masāžā (2013).

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00