Pieteikties šeit
Ģimenes asistentu apmācību programma

Programmas mērķis: Sekmēt ģimenes asistenta zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ģimenes asistenta pienākumu veikšanai.

Plānotie rezultāti:

  • izpratne par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • izpratne par par pozitīvās disciplinēšanas metodēm un to ietekmi uz bērna personības attīstību;
  • zināšanas par ģimenes asistenta lomu, mērķiem un uzdevumiem;
  • zināšanas sociālajā likumdošanā un normatīvajos aktos attiecībā uz bērna un ģimenes tiesībām;
  • zināšanas par metodēm un veidiem komunikācijas nodrošināšanai bērniem ar garīgiem un funkcionāliem traucējumiem.

Programmas apjoms: 24 akadēmiskās stundas

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00