Absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi Profesionālo maģistra grādu klīniskājā psiholoģijā

Klīniskā psiholoģe piedāvā:

 • Individuāla konsultēšana – sesijā klients tiekas ar psihologu individuāli;
 • Ģimenes konsultēšana – Konsultācijā piedalās viens vai vairāki ģimenes locekļi (piemēram, vecāks un bērns);
 • Grupu atbalsta nodarbības – nodarbības notiek grupā, psihologa pavadībā. Grupas tiek veidotas ņemot vērā klientu līdzīgas problēmas, mērķus un izvirzot uzdevumus;
 • Psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana par psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

Darbā ar bērniem:

 • Bērna kognitīvās, emocionālās, sociālās un uzvedības sfēras izpēte: Atzinuma sagatavošana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, u.c. institūcijām;
 • Konsultācijas vecākiem bērna audzināšanas jautājumos;
 • Bērnu un pusaudžu konsultēšana dažādu problēmu jautājumos (attiecību problēmas, piedzīvota vardarbība, uzvedības problēmas, emocionālas grūtības, u.c.).

Darbā ar pieaugušajiem:

 • Konsultēšana dažādu ikdienas problēmu jautājumos (šķiršanās, ilgstošas skumjas, bezcerība, trauksme, piedzīvota vardarbība, suicidālas domas, krīzes situācijas u.c. emocionāli pārdzīvojumi);
 • Kognitīvās, emocionālās, sociālās un kognitīvās sfēras izpēte un atzinuma par psiholoģiskās izpētes rezultātiem sagatavošana.

Darba pieredze:

 • 2018.g. – Kokneses novada Sociālais dienests. Psihologa prakse. Individuālās konsultācijas, Psiholoģiskā izpēte un atzinumu sagatavošana par psiholoģiskās izpētes rezultātiem;
 • 2017 – Izglītības un skolu psihologs Jumpravas speciālajā internātpamatskolā. Darbs ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, garīgās veselības traucējumi, mācīšanās traucējumi;
 • 2017.g. – 2018.g.- Latvijas Universitātes – Psiholoģiskās palīdzības centrs. Psihologa prakse. Individuālās konsultācijas;
 • 2011.g. – 2012.g. – aukle bērniem ar dažādiem traucējumiem, Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā.

Papildus apmācības un pilnveide:

 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguve Bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem 40 stundu apjomā, Latvijas Pašvaldību Mācību Centrs (2017).

Atzinumi par psiholoģiskās izpētes rezultātiem tiek sagatavoti latviešu valodā.

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00