Sociālā darbinieka profesionālā darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu indivīda sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņa dzīves kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt pašam sev. Sociālais darbinieks plāno, vada un organizē sociālās aktivizēšanas darbu tā, lai veicinātu indivīda iekļaušanos sabiedrībā, kā arī: palīdz sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā. Sociālais darbinieks sniedz arī slēdzienu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atbilstību klienta vajadzībām.

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00