Logopēds veic komunikācijas spēju, runas, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanas diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā. Veic valodas izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu un korekciju personām ar dzirdes, redzes, orāli – faringeālās funkcijas, artikulācijas, balss tempa un ritma traucējumiem, afāzijas un citiem neiroloģiskas runas traucējumiem.

Logopēdiskās nodarbības katram tiek plānotas individuāli, ņemot vērā valodas traucējumu veidu, vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.

Sandra Stankeviča
Logopēds

Pieteikties pie speciālista: 24775788

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00