Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā.

Aelita Lipēna
Sociālais Aprūpētājs

Pieteikties pie speciālista: 24775788

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00