Pieteikties šeit
Adoptētāju mācību programma

Lai palīdzētu adoptētājiem pieņemt bērnu ar viņa plusiem un mīnusiem, Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs ir izstrādājis adoptētāju mācību programmu: ”Adoptētāju mācību programma”.

Apmācību programma adoptētājiem izstrādāta, lai sniegtu zināšanas un padziļinātu izpratni par aizbildnībā esoša bērna vajadzībām, gan arī nodrošinātu aizbildnim nepieciešamo atbalstu un gūto prasmju praktisku pielietojumu.

Mācību programmas mērķis: sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas potenciālajiem adoptētājiem nepieciešamas efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.

Mācību programmas mērķauditorija: potenciālie adoptētāji.

Mācību programmas uzdevumi:

  1. Nodrošināt to, ka tiek apmierinātas adoptētāju ģimenēs augošo bērnu vajadzības pēc aprūpes, aizsardzības, attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, kultūras identitātes saglabāšanas un patstāvīguma;
  2. Veicināt adoptētāju aprūpes kvalitāti;
  3. Nodrošināt sākotnējās apmācības un izvērtēšanu, tālākapmācību, specializāciju un pilnveidošanos.

Plānotais programmas rezultāts:

  • izpratne par bērna fiziskajām un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • speja novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību;
  • izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
  • izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbilstošas mūžilgas attiecības;
  • spēja darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem, organizācijam bērna labklājības nodrošināšanai.

Mācību programmas ilgums:

  • 56 akadēmiskās stundas adoptētājiem (teorētiskās un praktiskās nodarbības);
  • 16 akadēmiskās stundas (prakse, kas tiek organizēta katrai ģimenei vai personai individuāli kā brīvprātīgais darbs bērnu ārpusģimenes iestādē, krīzes centrā, dienas centrā vai bērnu nometnē trenera pavadībā).

Prakse tiek nodrošināta 16 stundu apjomā. Prakses laikā potenciālais adoptētājs veic brīvprātīgo darbu Ģimenes atbalsta centrā „Dzeguzīte”, reģistrācijas Nr. 90000073412, adrese: Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads. Pamatojoties uz 2018.gada 05.decembra Vienošanos Nr. 3-2/2018/5, kas noslēgta starp Biedrību un Ģimenes atbalsta centru „Dzeguzīte”.