Piesakies apmācībām Jēkabpilī un Rēzeknē

  • Ikgadējās 8 stundu apmācības audžuģimenēm
  • Jauno audžuģimeņu apmācības
  • Specializēto audžuģimeņu apmācības
  • Adoptētāju apmācības
  • Aizbildņu 9 moduļi apmācības programma
  • Ģimenes asistentu 24 stundu apmācības programma
Jaunumi

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī”  20. martā uzsāks jaunu lekciju ciklu Jaunajiem vecākiem – vecāku lomas stiprināšana, attiecības ar bērniem – riski un risinājumi!

Lekciju cikls paredzēts visiem iedzīvotājiem, īpaši motivējot piedalīties, jaunos vecākus. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas tiks organizētas klātienē Jēkabpilī (norises vieta tiks precizēta).
Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus klīniskā psiholoģe Nadežda Balode
Pieteikšanās un sīkāka informācija:
E-pasts domusbiedriba@gmail.lv
Tālruņa nr. 22312018

Vairāk lasi šeit!

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “DOMUS Izglītība” piedāvā apgūt pieaugušo neformālās izglītības programmu

“Ģimenes asistenta (mentora) darba teorētiskie un praktiskie aspekti”

Nodarbību laiks: 2023. gada 31. janvārī plkst. 15.00-20.00, 4. februārī plkst. 10.00 – 15.00, 7. februārī plkst. 15.00 – 20.00

Online video-konferences veidā Zoom platformā. 

Elektroniska pieteikšanās, aizpildot Google Form: https://forms.gle/Dhe7h6TiC1mYeWwm7

E-pasts uzziņām: domusbiedriba@gmail.com

Tālrunis uzziņām: 29127771

Vairāk lasi šeit!

Diennakts nometne “Meklējot siltās sajūtas”

2022.gada 9.- 11.decembrī bērni un jaunieši no Zemgales un Latgales audžuģimenēm piedalījās biedrības “Silta sirds” organizētā izzinošā, atraktīvā diennakts nometnē “Meklējot siltās sajūtas” , kas bija iespējama, pateicoties Labklājības ministrijas piešķirtajam finansējumam Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrībai “DOMUS”. 
Vairāk par to, kā bērniem gāja nometnē – lasi šeit!

Piesakies psihologa vadītam lekciju ciklam:

Vecākiem ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai psihiskām saslimšanām

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumos “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

2022.gada martā tiks uzsākts informatīvu lekciju cikls vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.

Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Pirmā lekcija notiks 10.martā no plkst.17.00 – 20.00. Turpmāk lekcijas notiks vienu reizi nedēļā ceturtdienās.
Vairāk lasi šeit!
Pieteikšanās: e-pasts domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

Aicinājums pieteikties Aizbildņu apmācību programmai

Sakarā ar izveidojušos situāciju pasaulē un Ukrainā, piedāvājam apgūt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saskaņoto deviņu moduļu Aizbildņu apmācību programmu, lai varētu veiksmīgāk sniegt atbalstu krīzē nonākušiem bērniem.
Mācību programmas mērķis: Sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas aizbildņiem efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.
Aizbildņu programmas pirmais modulis 22.03.2022. plkst. 18:00 ZOOM platformā.
Vairāk lasi šeit!
Pieteikšanās: e-pasts domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

Aicinājums pieteikties psihologa vadītu lekciju cikliem

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumos “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Septembrī tiks uzsākti divi lekciju cikli:

  1. Jaunajiem vecākiem – vecāku lomas stiprināšana, attiecības ar bērniem – riski un risinājumi.
  2. Iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas (līdzatkarības profilakse).

Vairāk lasi šeit!

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

E-pasts domusbiedriba@gmail.lv

Tālruņa nr. 22312018.

Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus klīniskā psiholoģe Nadežda Balode. 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” 2021.gada augusta mēnesī organizēja divas bērnu un jauniešu dienas nometnes valsts finansētās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Vairāk informācijas šeit!

Jaunums!

SIA “DOMUS ATBALSTS” rehabilitācijas centrs piedāvā arī kanisterapijas pakalpojumus!

Kanisterapija ir nodarbības pie psihologa vai fizioterapeita kopā ar suni, kas palīdz apmeklētājam mazināt stresu, iejusties un līdzdarboties. Tā pastiprina rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli apmācītu suni, kuru vada kvalificēts terapeits.

Sadarbojoties ar suni veidojas beznosacījuma mīlestība un uzticēšanās, pacients mācās iniciatīvu, pacietību un paškontroli, aug pašnovērtējums un kompetence, mazinās muskulatūras tonuss, uzlabojas izruna, lasītprasme, smalkā motorika. Efekts no šīs metodes paliek arī tad, kad suņa nav klāt.

Vairāk informācijas šeit!

Pieteikšanās telefoniski: 23775788

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Lekciju tēma – “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”

Pirmā lekcija notiks 30.03.2021. laikā no plkst. 17.00-20.00 ZOOM platformā.

Pieteikšanās e-pastā domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

 

Darbību uzsāk Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs 

Labklājības ministrija ir atbalstījusi Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “ DOMUS” ieceri un, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes atbalstam, kopš 2020. gada septembra mēneša audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi var saņemt bezmaksas psihosociālo atbalstu arī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93.

Vairāk informācijas šeit vai zvanot uz tālruni 28443516, vai rakstot e-pastu: acrezekne@gmail.com

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00