UZTICĪBAS TĀLRUŅA mērķis sniegt bērniem un pusaudžiem profesionālu psiholoģisko palīdzību un atbalstu krīzes situācijās, uzklausīt, atbalstīt bērnus un pusaudžus, palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un dzīves situācijas.

Bērnus un pusaudžus uzklausa profesionāli psihologi, kas pārzina bērnu un pusaudžu aktuālākās problēmas. Uzticības tālruņa speciālisti sadarbojas ar valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju un citām institūcijām, kas nodrošina bērnu aizsardzību, ievērojot konfidencialitāti.

Saruna ir konfidenciāla un anonīma, ja bērns to nevēlas, informācija nevienam netiek izpausta.

Kas var zvanīt:
Bērni un pusaudži, kas jūtas nomākti, vēlas tikt uzklausīti un saņemt psiholoģisku atbalstu. Bērns tiek uzklausīts bez pārmetumiem un nosodījuma. Tā ir iespēja pastāstīt par savām jūtām un pārdzīvojumiem. Uzticības tālruņa konsultanti kopā ar bērnu palīdzēs rast risinājumu un sniegs atbalstu.

KRĪZES TĀLRUŅA palīdzība ir anonīma. Krīzes intervence ir vērsta uz spriedzes samazināšanu krīzes laikā, precīzi definējot un nosakot problēmu. Krīzes tālruņa speciālisti ir speciāli apmācīti un gatavi uzklausīt un atbalstīt ikvienu zvanītāju.

Krīzes telefona konsultanti mēģina kopīgi ar klientu noteikt to problēmu, kuru šobrīd ir iespējams risināt. Savas problēmas pārrunāšana palīdz cilvēkam paskatīties uz savu grūtību no malas, palīdz sakārtot domas un normalizēt emocionālās reakcijas.

Kas var zvanīt:
Cilvēki, kas atrodas riska grupā, depresijā, cilvēki ar pašnāvnieciskām tieksmēm, cilvēki, kas izjūt vientulību, tuvinieka zaudējumu sāpes, kam ir nestabila situācija ģimenē. Saruna ir konfidenciāla un anonīma.

Uzticības un krīzes tālrunis: 27779902