Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam viņa dzīvesvietā.

Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt konsultācijas dzīvesvietā viesiem bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām. Gadījumos, kad bērnam viņa dzīvesvietā nav droši, pakalpojums tiek sniegts institūcijā. Lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam, kurš cietis no vardarbības, pieņem pašvaldības sociālais dienests, balstoties uz psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu, kurā norādīta šāda informācija:

  • Vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;
  • Nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;
  • Vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • Vai bērnam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām vai komplekss sociālās rehabilitācijas kurss līdz 60 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • Vai nepieciešams, lai sociālās rehabilitācijas institūcijā kopā ar bērnu uzturētos viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, ņemot vērā bērna psiholoģisko stāvokli un vecumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par 45 minūšu konsultācijām). Rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina speciālisti, kas apguvuši īpašu apmācības programmu.

Vairāk informācijas pa tel. nr.: 22312018