SIA “DOMUS ATBALSTS” psihologi piedāvā apmeklēt obligātās Uzvedības korekcijas grupu nodarbības (16 ak. stundas) personām, kuras sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē un pēc soda izciešanas vēlas atgūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka transportlīdzekļa vadītājs, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā un kuram pirmstermiņa veselības pārbaudē nekonstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu lietošanu vai atkarību, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atgūt tikai pēc dalības uzvedības korekcijas programmā. Transportlīdzekļu vadītājiem šādas nodarbības ir jāapmeklē obligāti un tās ir jāapmaksā no personīgiem finanšu līdzekļiem.

Uzvedības korekcijas programmas grupu nodarbību norise notiek Rīgā, Jēkabpilī, Daugavpilī un Rēzeknē.

Uzvedības korekcijas programmas mērķis – nodrošināt psihosociālo darbu ar pilngadīgām personām – transportlīdzekļu vadītājiem, veicinot kritisko domāšanu un izpratni par atkarību izraisošu vielu lietošanas ietekmi uz dažādām dzīves jomām un iespējamo apdraudējumu personas veselībai un sabiedrības drošībai, paradumu maiņu, attīstot veselīgas uzvedības modeli un atturoties no atkārtotu likumpārkāpumu izdarīšanas. Programma vērsta uz transportlīdzekļa vadītāju domāšanas un izpratnes maiņu, apzinoties savas rīcības motīvus un sekas.

Uzvedības korekcijas programmas mērķauditorija – pilngadīgas personas, kas sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, un kurām pirmstermiņa veselības pārbaudē nekonstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, un kuras vēlas atgūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (turpmāk – transportlīdzekļa vadītājs/i).

Uzvedības korekcijas programmas sasniedzamie rezultāti – dalībnieki apgūst padziļinātas zināšanas par atkarību izraisošo – alkoholisko un psihotropo vielu negatīvo ietekmi uz personas veselību un uzvedību dažādās dzīves situācijās, apzinās transportlīdzekļu vadīšanas apreibinošo vielu ietekmē juridiskās un emocionālās sekas un attīstīs sevī prasmes atturēties no alkoholisko un psihoaktīvo vielu lietošanas, izvēloties alternatīvus – veselīgus uzvedības modeļus.

SAZINIES AR MUMS