Kristīne Ozola ieguvusi maģistra grādus tiesību zinātnēs un sociālā darbā un jau vairāk kā 15 gadus sniedz juridisko palīdzību un sociālo atbalstu cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība dažādās dzīves situācijās. Kopā ar domu biedriem nodibināja Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrību “DOMUS” un sociālo uzņēmumu SIA DOMUS ATBALSTS, kas, pateicoties komandas darbam un entuziasmam, kļuva par reģionā atpazīstamām un iedzīvotājiem svarīgām organizācijām.

“Visam pamatā ir zināšanas, tās sniedz mums rīcības brīvību un drosmi stāties pretī jauniem izaicinājumiem”
Kristīne Ozola
DOMUS atbalsta centra valdes priekšsēdētāja un
SIA DOMUS ATBALSTS valdes locekle,
juriste
Nadežda Balode ir biedrības DOMUS atbalsta centra valdes locekle, praktizējoša klīniskā psiholoģe ar maģistra grādu psiholoģijā. Nadežda turpina izglītoties un apgūt nepieciešamās iemaņas profesionālajā darbībā, kā arī nepārtraukti pilnveido sevi kā personību.

"Mēs dzīvojam dīvainā pasaulē – daudz laika pavadām savās viedierīcēs, bet pārāk maz laika veltām saviem bērniem. Mēs vēlamies mainīt pasauli, bet negribam mainīt paši sevi. Mums vairāk jāuzņemas atbildība pašiem par sevi un saviem lēmumiem, lai varētu sadzīvot ar sevi un apkārtējo pasauli. Pēc daudziem gadiem nebūs nozīmes, cik bagāti mēs bijām, cik daudz apjomīgu projektu paveicām. Taču pasaule būs savādāka, jo mēs bijām nozīmīgi kāda bērna dzīvē. Bērni ir mūsu nākotne... Padomāsim par to, cik daudz mīlestības un sirds siltuma mēs vēlamies ieguldīt savā nākotnē, lai pasaule kļūtu labāka un saprotošāka..."
Nadežda Balode
DOMUS atbalsta centra valdes locekle,
klīniskais psihologs