Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Lekciju tēma – “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”

Mērķis – stiprināt dalībnieku zināšanas un prasmes stresa vadībā. Lekciju cikla īstenošanā tiks akcentēta atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums.

Lekciju ciklā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

 • Veselības izpratne mūsdienu sabiedrībā. Psihiskās veselības nozīme un
  veselību ietekmējošie faktori.
 • Stresa mazināšanas tehnikas. Atbalsta
  profesijās strādājošo stress.
 • Izdegšana, tās profilakse un garīgās
  veselības higiēna.
 • Psiholoģiskā palīdzība hronisku, dzīvību apdraudošu
  un nespēju izraisošu slimību gadījumā. Psihosociālā atbalsta veidi,
  modeļi un nepieciešamība. Partnerattiecības kā psihosociālā atbalsta
  veids.
 • Psiholoģiskās krīzes jēdziens, veidi un izpausmes. Psihologa
  iespējamā palīdzība komunikācijas pilnveidošanai – ārsts, pacients,
  tuvinieki.
 • Stresa jēdziens un tā attīstība. Stresa fizioloģiskais
  pamats. Slimnieku un tuvinieku vajadzības.
 • Aprūpes meklēšanas dziņa. Emociju lipīgums un stress.

Lekciju cikls “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse paredzēts visiem iedzīvotājiem, īpaši motivējot piedalīties atbalsta profesijās (cilvēks – cilvēkam profesijās) strādājošos, invalīdus, invalīdu tuviniekus, onkoloģiskos slimniekus un viņu tuviniekus”.

Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas tiek plānotas šī gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. Pirmā lekcija notiks 30.03.2021. laikā no plkst. 17.00-20.00 ZOOM platformā.

Pieteikšanās e-pastā domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

Darbību uzsāk Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs

Labklājības ministrija ir atbalstījusi Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “ DOMUS” ieceri un, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes atbalstam, kopš 2020.gada septembra mēneša audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi var saņemt bezmaksas psihosociālo atbalstu arī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni 28443516, vai rakstot e-pastu: acrezekne@gmail.com

Piesakies apmācībām Jēkabpilī un Rēzeknē

 • Ikgadējās 8 stundu apmācības audžuģimenēm
 • Jauno audžuģimeņu apmācības
 • Specializēto audžuģimeņu apmācības
 • Adoptētāju apmācības
 • Aizbildņu 9 moduļi apmācības programma
 • Ģimenes asistentu 24 stundu apmācības programma

Pieteikties var aizpildot pieteikuma formu zemāk

Pieteikties

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00