DOMUS atbalsta centrs

aicina apgūt  aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu mācību programmas! (2024) 

Pirmā nodarbība 18. maijā plkst. 10:00, tiešsaistē ZOOM platformā

Pieteikšanās e-pastā: domusbiedriba@gmail.com vai zvanot uz tālruni 22312018, vai aizpildot aptauju: ŠEIT! *Apmācības aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm tiek nodrošinātas bez maksas atbilstoši Labklājības ministrijas deleģējumam, pēc VBTAI saskaņotām mācību programmām.

DOMUS atbalsta centrs aicina apgūt  aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu mācību programmas! (2024)

Pieteikšanās e-pastā: domusbiedriba@gmail.com

vai zvanot uz tālruni 22312018, vai aizpildot aptauju: ŠEIT!

*Apmācības aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm tiek nodrošinātas bez maksas atbilstoši Labklājības ministrijas deleģējumam, pēc VBTAI saskaņotām mācību programmām.

 

DOMUS atbalsta centrs aicina apgūt  aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu mācību programmas!

Ievadnodarbība notiks ZOOM tiešsaistē 2023.gada 23.septembrī plkst. 10.00

Pieteikšanās e-pastā: domusbiedriba@gmail.com

vai zvanot uz tālruni 22312018, vai aizpildot aptauju: ŠEIT!

*Apmācības aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm tiek nodrošinātas bez maksas atbilstoši Labklājības ministrijas deleģējumam, pēc VBTAI saskaņotām mācību programmām.

 

20. martā sāksies jauns lekciju cikls Jaunajiem vecākiem – vecāku lomas stiprināšana, attiecības ar bērniem – riski un risinājumi!
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā piedalīties pasākumos “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas” Jaunajiem vecākiem – vecāku lomas stiprināšana, attiecības ar bērniem – riski un risinājumi.
 
Lekciju cikls paredzēts visiem iedzīvotājiem, īpaši motivējot piedalīties, jaunos vecākus.
🌿Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas tiks organizētas klātienē Jēkabpilī (norises vieta tiks precizēta).
🌿Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus klīniskā psiholoģe Nadežda Balode
 
🌿Lekciju ciklā tiks apskatītas sekojošas tēmas:
✅Audzināšanas pamatprincipi, kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam.
✅Bērna augšanas un attīstības stadijas, vajadzības, vecumposmu īpatnības atbilstoši attīstības jomām.
✅Veselības aprūpe un veselības veicināšana, slimību profilakse, higiēna un uzturs.
✅Drošību apdraudošie riski un bērna izglītošana par tiem.
✅Bērnu emocionālā audzināšana.
✅Rīcības principi konfliktu risināšanas stadijā ģimenē un ar bērniem.
✅Plānošana un problēmu risināšanas soļi.
✅Kā atrisināt sliktas uzvedības mīklu.
✅Es – mamma, Es – tētis, mēs – vecāki! Vecāku loma. Paaudžu lomas ģimenē.
 
🌿Pieteikšanās un sīkāka informācija:
E-pasts domusbiedriba@gmail.lv
Tālruņa nr. 22312018
 

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “DOMUS Izglītība” (reģ. Nr.1080802372) piedāvā apgūt pieaugušo neformālās izglītības programmu  “Ģimenes asistenta (mentora) darba teorētiskie un praktiskie aspekti”

(24 ak. stundas)

Nodarbību laiks:

 • 2023. gada 31. janvārī plkst. 15.00-20.00 (Zoom platformā)
 • 4. februārī plkst. 10.00 – 15.00 (Zoom platformā)
 • 7. februārī plkst. 15.00 – 20.00 (Zoom platformā)

Programmas saturs:
Ievads – Ģimenes asistenta loma, mērķi un uzdevumi, pamatzināšanas sociālajā likumdošanā un normatīvajos aktos attiecībā uz bērna un ģimenes tiesībām.

 1. modulis. Ģimene un tās loma bērna personības attīstībā.
 2. modulis Kā pamanīt neadekvātas vai vardarbīgas audzināšanas iezīmes un palīdzēt tās novērst.
 3. modulis Saskarsme un komunikācija.

Programmas apguves metodes un mērķis: Interaktīvās lekcijās ar praktiskiem vingrinājumiem un darbu grupās tiks sniegtas teorētiskās zināšanas un attīstītas dalībnieku praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ģimenes asistenta (mentora) pienākumu veikšanai, nodrošinot personai (ģimenei) atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarības, veselības problēmu risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un audzināšanā, lai attīstītu, vai atjaunotu personas sociālo funkcionalitāti.

Programmas mērķauditorija: sociālo pakalpojumu jomā nodarbinātie, jaunatnes speciālisti, brīvprātīgie u.c.

Lektori:

Kristīne Ozola, Mg.soc.d., mg.iur., Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” valdes priekšsēdētāja;

Nadežda.Balode, Mg. Psych,. Sertificēts psihologs klīniskās un izglītības psiholoģijas jomās;

Dace Joze, “DOMUS” atbalsta centra sociālais darbinieks.

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību par izglītības programmas apguvi.

Dalības maksa: 78,00 eiro

Elektroniska pieteikšanās, aizpildot Google Form: https://forms.gle/Dhe7h6TiC1mYeWwm7

E-pasts uzziņām: domusbiedriba@gmail.com

Tālrunis uzziņām: 29127771

Svarīgi! Dalībniekiem jānodrošina iespēja piedalīties seminārā ar ieslēgtām kamerām un skaņu.

DIENNAKTS NOMETNE “MEKLĒJOT SILTAS SAJŪTAS”

2022. gada 9. – 11. decembrī bērni un jaunieši no Zemgales un Latgales audžuģimenēm piedalījās biedrības “Silta sirds” organizētā izzinošā, atraktīvā diennakts nometnē “Meklējot siltās sajūtas” , kas bija iespējama, pateicoties Labklājības ministrijas piešķirtajam finansējumam Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrībai “DOMUS”.

 • Pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja Robežsardzes koledžu un tās muzeju, uzzināja daudz interesantu faktu par robežšķērsošanu un dokumentu pārbaudi, kā arī iepazīšanās ar kinologa darba specifiku, kā arī izgaršoja koledžas audzēkņiem piedāvātās pusdienas. Pēc tam “Gorā” bērni varēja noskatīties jauno latviešu filmu “Ziemassvētki džungļos” un iejusties džungļu piedzīvojumu pasaulē.
 • Otrajā dienā dalībniekiem bija piepildīta ar daudzām aktivitātēm. Bērni apciemoja alpakas, atstāja ciemakukuli mežā zvēriem, apskatīja Dzirkaļu pilskalnu, kā arī dziļā sniegā meklēja eglīti, bet pēc tam sildījās pie ugunskura ar karsto dzērienu. Vēlāk bērni piedalījās “Dāvanu darbnīcā” un “Piparkūku meistarklasē”.
 • Pēdējā nometnes dienā bērni darināja egles rotājumus un ar tiem izrotāja no meža atnesto Ziemassvētku egli. Kad tas bija izdarīts, notika brīnums – caur kupenām no meža puses brida Salavecītis ar dāvanu maisu. Viņam līdzi bija divi palīgi Elza un Olafs no Bērnu attīstības un atpūtas centra PALLA, kuri aicināja bērnus rotaļās un dejās. Pēc dāvanu saņemšanas bērni sagaidīja savus audžuvecākus un cienāja viņus ar pašceptām piparkūkām un medus kūku.

Jautāti par spilgtākajām emocijām, jaunākie bērni nevarēja slēpt sajūsmu par Salavecīša un viņa palīgu atnākšanu, bet jaunieši atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar robežsarga studiju iespējām un pat apsvēra domu iestāties Robežsardzes koledžā pēc vidusskolas absolvēšanas.

Novēlam visiem mierpilnus un skaistus svētkus!

Aicinājums pieteikties AIZBILDŅU APMĀCĪBU PROGRAMMAI

Sakarā ar izveidojušos situāciju pasaulē un Ukrainā, piedāvājam apgūt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saskaņoto deviņu moduļu Aizbildņu apmācību programmu, lai varētu veiksmīgāk sniegt atbalstu krīzē nonākušiem bērniem.

Mācību programmas mērķis: Sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas aizbildņiem efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.

Plānotais programmas rezultāts:

 • Izpratne par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
 • Spēja novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību;
 • Izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
 • Izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbalstošas mūžilgas attiecības;
 • Spēja darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem, organizācijām bērna labklājības nodrošināšana;
Aizbildņu programmas pirmais modulis 2023. gada janvārī (datums tiks precizēts)

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

E-pasts domusbiedriba@gmail.lv

Tālruņa nr. 22312018

Aicinājums pieteikties AIZBILDŅU APMĀCĪBU PROGRAMMAI

Sakarā ar izveidojušos situāciju pasaulē un Ukrainā, piedāvājam apgūt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saskaņoto deviņu moduļu Aizbildņu apmācību programmu, lai varētu veiksmīgāk sniegt atbalstu krīzē nonākušiem bērniem.

Mācību programmas mērķis: Sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas aizbildņiem efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.

Plānotais programmas rezultāts:

 • Izpratne par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
 • Spēja novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību;
 • Izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
 • Izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbalstošas mūžilgas attiecības;
 • Spēja darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem, organizācijām bērna labklājības nodrošināšana;
Aizbildņu programmas pirmais modulis 2023. gada janvārī (datums tiks precizēts)

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

E-pasts domusbiedriba@gmail.lv

Tālruņa nr. 22312018

Piesakies psihologa vadītam lekciju ciklam:

Vecākiem ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi vai psihiskām saslimšanām

2022.gada martā tiks uzsākts informatīvu lekciju cikls vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām.

Lekciju cikla mērķisstiprināt dalībnieku zināšanas par bērna vajadzību apmierināšanas/neapmierināšanas ietekmi uz turpmāko bērna attīstību, sniegt informāciju par uzvedības traucējumiem dažādos vecuma posmos un uzvedības traucējumu izpausmes bērniem ar noteiktu diagnozi. Iepazīstināt ar psihisku, psihosomatisku un parsonības traucējumu ietekmi uz bērnu un ģimeni kopumā.

Informatīvās lekcijas tiek veidotas mācību programmas formā un to īstenošanā akcentējama atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums.

Pasākumā izmantotās metodes – lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, refleksijas, videomateriālu vai mācību filmu demonstrēšana, individuālais un grupu darbs, mājas uzdevumi, pastāvīga izdales materiālu apguve. Mācību metodika ir vērsta uz to, lai mācību procesā dalībnieki attīstītu apzināšanos (dalībnieki pēc gūtās informācijas apzinās, kāpēc kaut ko ir svarīgi apgūt), zināšanas (spēja zināšanas apvienot ar novēroto rīcību, praksē piedzīvoto situāciju izpratni (zina, kā kaut ko izdarīt) un prasmes (spēj un prot pielietot gūtās zināšanas dzīvē).

Lekcijas tiks organizētas attālināti  (ZOOM platformā) vai klātienē (Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils novads). Lai mācību procesā tiktu īstenota atbalsta komponente un notiktu grupas dalībnieku savstarpēja mijiedarbība, vēlamais dalībnieku skaits grupā ir 10 – 15 dalībnieki.

Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Pirmā lekcija notiks 10.martā no plkst.17.00 – 20.00. Turpmāk lekcijas notiks vienu reizi nedēļā ceturtdienās.

Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus klīniskā psiholoģe Nadežda Balode.

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

e-pasts domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

 

Aicinājums pieteikties psihologa vadītu lekciju cikliem

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumos “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Septembrī tiks uzsākti divi lekciju cikli:

 1. Jaunajiem vecākiem – vecāku lomas stiprināšana, attiecības ar bērniem – riski un risinājumi. Lekciju laikā tiks stiprinātas dalībnieku zināšanas par ģimenes lomu, mērķiem un uzdevumiem, izskaidrotas raksturīgākās vecumposmu īpatnības un sniegta informācija par bērna vajadzību apmierināšanas/neapmierināšanas ietekmi uz turpmāko bērna attīstību, par pozitīvās disciplinēšanas metodēm un to ietekmi uz bērna personības attīstību, kā arī tiks veidots priekšstats par laulības ilglaicīgumu un partnerattiecībām ģimenē. Mācību programmas īstenošanā akcentējama atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Pirmā lekcija notiks 22.septembrī no plkst.17.00 – 20.00.
 2. Iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas (līdzatkarības profilakse). Lekciju laikā tiks runāts par dažādu atkarību problēmām mūsdienu sabiedrībā; par personības attīstību un attiecību veidošanu, par to, kas ir neveselīgas attiecības, kas ir līdzatkarība, kādi ir līdzatkarības modeļi,  kāda ir līdzatkarības attīstības līkne; kā samazinot rūpes par citiem, atgūt pašapziņu un prieku par attiecībām, veselīga dzīvesveida pieņemšana atkarību un līdzatkarības gadījumā; kādi ir būtiskākie atkarību/līdzatkarību veidošanās mehānismi; kā atkarības un līdzatkarības ietekmē bērnu audzināšanu un ģimeni; izdegšana, tās profilakse un garīgās veselības higiēna līdzatkarības gadījumā. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas.  Pirmā lekcija notiks 23.septembrī no plkst.17.00 – 20.00.

Pasākumu laikā izmantotās mācību metodes – lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, refleksijas, videomateriālu vai mācību filmu demonstrēšana, individuālais un grupu darbs, mājas uzdevumi, pastāvīga izdales materiālu apguve. Mācību metodika ir vērsta uz to, lai mācību procesā dalībnieki attīstītu apzināšanos (dalībnieki pēc gūtās informācijas apzinās, kāpēc kaut ko ir svarīgi apgūt), zināšanas (spēja zināšanas apvienot ar novēroto rīcību, praksē piedzīvoto situāciju izpratni (zina, kā kaut ko izdarīt) un prasmes (spēj un prot pielietot gūtās zināšanas dzīvē).

Lekcijas tiks organizētas attālināti  (ZOOM platformā) un klātienē (Rīgas iela 150, Jēkabpils). Lai mācību procesā tiktu īstenota atbalsta komponente un notiktu grupas dalībnieku savstarpēja mijiedarbība, vēlamais dalībnieku skaits grupā ir 10 – 15 dalībnieki.

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

E-pasts domusbiedriba@gmail.lv

Tālruņa nr. 22312018

Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības DOMUS klīniskā psiholoģe Nadežda Balode. 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” 2021.gada augusta mēnesī organizēja divas bērnu un jauniešu dienas nometnes valsts finansētās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Nometne “Dzīvesprieks” norisinājās no 16.augusta līdz 20.augustam un tajā piedalījās 28 Jēkabpils novada bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem, bet no 23.augusta līdz 27.augustam nometnē “Mans pirmais solis uz…” piedalījās 28 jaunieši no 12 līdz 18 gadiem.  

Nometnes tika organizētas ar mērķi sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveidē; pilnveidot bērnu un jauniešu akadēmiskās zināšanas Latvijas un Jēkabpils pilsētas vēsturē,  zināšanas ekoloģiskās kultūras veidošanā, attīstīt bērnu un jauniešu ķermeņa kustību spējas izmantojot dažādu stilu dejas, tām atbilstošus paņēmienus un vingrinājumus.

Izzinošas, atraktīvas dienas nometnes laikā bērni un jaunieši  lietderīgi pavadīja skolas brīvdienas – piedalījās atpūtas un sporta un deju aktivitātēs, radošajās darbnīcās, izzināja Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī atraktīvā veidā atsvaidzinās zināšanas, kas būs nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas.

Nometņu un radošo nodarbību vadītāja Ina Gelecka  bērniem iemācīja veidot sienas dekorus no pašcietējošā polimērmāla un gleznot dažādās tehnikās, kas veicināja bērnu radošo domāšanu un krāsu uztveri. Jauniešiem lielu prieku un gandarījumu sagādāja T-kreklu apdruka sietspiedes tehnikā, un iegūtās prasmes jaunieši varēs attīstīt arī turpmāk un, varbūt, nākotnē tās pielietot uzņēmējdarbībā. 

Interešu izglītības pedagoģe Ilona Rimeiķe interesantā un atraktīvā veidā organizēja sporta aktivitātes pilsētvidē, kā arī pārgājienu laikā stāstīja bērniem un jauniešiem par mūsu pilsētas un valsts vēsturi, sniedza zināšanas par dabu, tās likumsakarībām, estētisko un ētisko jūtu audzināšanu, akcentējot dalībnieku uzmanību uz dabas saglabāšanu un aizsardzību. Ļoti interesanta bija bērnu darbošanās Sēļu sētā, Kena parkā, kā arī ekskursija uz uzņēmumu “Sedumi”, kur jauniešiem bija iespēja ne tikai iepazīt augu audzēšanas metodes, bet arī saņemt dāvanā savu ziedu puķu podā un to izkrāsot (fotoattēlā).

Sociālais mentors un koučinga speciālists Olita Spēka uzdrošināja bērnus un jauniešus apzināt savas spējas, darboties komandā un pilnveidot sociāli emocionālās prasmes, palīdzēja risināt saskarsmes un komunikācijas problēmas. Ļoti interesanta un dažādiem notikumiem bagāta izvērtās ekskursija uz Jēkabpils Galveno bibliotēku, kur bērniem bija iespēja apskatīt izstādi, uzzināt vairāk par Jēkabpils pilsētu, kā arī atraktīvi darboties. Bērniem bija iespēja apmeklēt izstādi Jēkabpils Mākslas skolā un iepazīties ar skolas piedāvātām izglītības programmām.

Lai arī katrā nometnē bērni un jaunieši pavadīja tikai piecas dienas, prasmīgas deju treneres Evijas Paslauskas vadībā nometnes dalībnieki apguva Hip-hop dejas pamatus un pat iestudēja dejas, ko videosveicienā nodemonstrēja saviem vecākiem. Deja palīdzēja bērniem atraisīties un attīstīt ķermeņa kustību spējas.

Katrā nometnē tās organizātoriem un pedagogiem palīdzēja divi brīvprātīgie jaunieši, kas veicināja brīvprātīgā darba attīstību Jēkabpils novadā. Viena no brīvprātīgām jaunietiem Daniela Jansone (fotoattēlā) stāsta:  “Darbojoties nometnē, es atraktīvi un radoši pavadīju laiku, uzzināju daudz interesanta, kā arī guvu praktiskās iemaņas un zināšanas darbā ar bērniem. Iegūtās prasmes man noteikti noderēs turpmākajā dzīvē, jo vēlos arī turpmāk strādāt ar bērniem”.

Nometņu laikā psihosociālu atbalstu bērniem un jauniešiem sniedza klīniskā un veselības psiholoģe Nadežda Balode. Viņa norāda, ka labs pedagogu darbs – vienkāršas pedagoģiskās pieejas ļāva viegli un ātri radīt saturu un ieinteresēt nometnes dalībniekus.

Lai veidotu kontaktu ar bērniem, jau pirmajā dienā tika piedāvāta aktivitāte “Ledus laušanas spēles”, kas labvēlīgi iespaidoja mikroklimatu nometnē. Kopā darbojoties, tika veikta arī neliela sociālpsiholoģiska izpēte, lai nodrošināti pozitīvu vides veidošanos, kā arī tika veikta dalībnieku un viņu vecāku anketēšana, lai izvērtētu nometnes nodarbību pozitīvu ietekmi uz bērnu attīstību. Psiholoģe novēroja, ka dažiem bērniem sagādā grūtības izteikties un paust savu viedokli, tāpēc nometnes laikā tika rosinātas diskusijas starp pedagogiem un bērniem. Mikroklimats nometnēs bija draudzīgs un labvēlīgs. Bērni labprāt sadarbojās un palīdzēja viens otram, bērni guva prieku un gandarījumu no kopā pavadītā laika, tomēr bija jūtamas arī pandēmijas izolācijas un klātienes skolas neesamības izraisītās sekas. Kopumā bērni bija atklāti, gatavi kontaktiem, spējīgi pielāgoties, kā arī vērojamas izteiktas rūpes pret apkārtējiem, domāšanas nozīmīgums, tieksme būt neatkarīgam, un laba realitātes izpratne. Psiholoģes novēlējums vecākiem – mudiniet bērnus, lai, analizējot argumentus, viņi atšķir jēdzienus daži un visi! Pastāstiet bērniem, lai bērni atzīst, ja viņi kaut ko nezina, lai nesteidzas ar secinājumu, ja nepietiek pierādījumu! Pieņemt bērnu nozīmē viņu mīlēt ne skaistuma, ne gudrības, ne čakluma, ne īpašu spēju dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka viņš ir! Ļaujiet bērnam piedzīvot savas nepareizās rīcības vai bezdarbības sekas (saprāta robežās). Tā viņš gūs pieredzi un attīstīs sevī atbildību! Cilvēka dzīve nav iedomājama bez emocijām un jūtām. Mēs nevaram iztikt bez priekiem, ciešanām, dusmām, bez mīlestības un naida. Ir noskaidrots, ka cilvēkam ir pastāvīga vajadzība pēc pārdzīvojumiem un emocionālas piesātinātības. Svarīgs ir arī nosacījums: lai būtu emocionāla piesātinātība, nepieciešami ne tikai pozitīvie pārdzīvojumi, bet arī negatīvie – ciešanas, neapmierinātība.

Nometnes organizatori un dalībnieki izsaka pateicību Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem  – Jēkabpils Izglītības pārvaldei, Jēkabpils Vēstures muzejam un Sēļu sētai, Jēkabpils 2.vidusskolai, Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai, Jēkabpils Mākslas skolai, kā arī uzņēmuma “Sedumi” atsaucīgajam kolektīvam.

Uz tikšanos nākamā gada nometnēs!

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Lekciju tēma – “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”

Mērķis – stiprināt dalībnieku zināšanas un prasmes stresa vadībā. Lekciju cikla īstenošanā tiks akcentēta atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums.

Lekciju ciklā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

 • Veselības izpratne mūsdienu sabiedrībā. Psihiskās veselības nozīme un
  veselību ietekmējošie faktori.
 • Stresa mazināšanas tehnikas. Atbalsta
  profesijās strādājošo stress.
 • Izdegšana, tās profilakse un garīgās
  veselības higiēna.
 • Psiholoģiskā palīdzība hronisku, dzīvību apdraudošu
  un nespēju izraisošu slimību gadījumā. Psihosociālā atbalsta veidi,
  modeļi un nepieciešamība. Partnerattiecības kā psihosociālā atbalsta
  veids.
 • Psiholoģiskās krīzes jēdziens, veidi un izpausmes. Psihologa
  iespējamā palīdzība komunikācijas pilnveidošanai – ārsts, pacients,
  tuvinieki.
 • Stresa jēdziens un tā attīstība. Stresa fizioloģiskais
  pamats. Slimnieku un tuvinieku vajadzības.
 • Aprūpes meklēšanas dziņa. Emociju lipīgums un stress.

Lekciju cikls “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse paredzēts visiem iedzīvotājiem, īpaši motivējot piedalīties atbalsta profesijās (cilvēks – cilvēkam profesijās) strādājošos, invalīdus, invalīdu tuviniekus, onkoloģiskos slimniekus un viņu tuviniekus”.

Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas tiek plānotas šī gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. Pirmā lekcija notiks 30.03.2021. laikā no plkst. 17.00-20.00 ZOOM platformā.

Pieteikšanās e-pastā domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

Darbību uzsāk Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs

Labklājības ministrija ir atbalstījusi Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “ DOMUS” ieceri un, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes atbalstam, kopš 2020.gada septembra mēneša audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi var saņemt bezmaksas psihosociālo atbalstu arī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni 28443516, vai rakstot e-pastu: acrezekne@gmail.com

Piesakies apmācībām Jēkabpilī un Rēzeknē

 • Ikgadējās 8 stundu apmācības audžuģimenēm
 • Jauno audžuģimeņu apmācības
 • Specializēto audžuģimeņu apmācības
 • Adoptētāju apmācības
 • Aizbildņu 9 moduļi apmācības programma
 • Ģimenes asistentu 24 stundu apmācības programma

Pieteikties var aizpildot pieteikuma formu zemāk

Pieteikties