Sociālais mentors ir persona, kura sniedz atbalstu bērna ģimenei gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērnu vajadzības. Bērns netiek skatīts atrauti no viņa ierastās ģimenes vides un atbalsts un palīdzība tiek sniegta ģimenei kopumā.

Sociālā mentora loma – palīdzēt apgūt prasmes, kā veiksmīgi plānot un vadīt ikdienas dzīvi, kā piesaistīt trūkstošos resursus un sadarboties ar dažādām iestādēm un speciālistiem.

Sociālā mentora pakalpojuma  mērķis – sekmēt atbalstāmās ģimenes bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, sniedzot fizisku, emocionālu un izglītojošu atbalstu.

Sociālā mentora uzdevumi:

 • Sniegt atbalstu personības izaugsmei;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību mājokļa jautājumos;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību ienākumu, naudas līdzekļu vadībā, budžeta plānošanā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību higiēnas un veselības jautājumu risināšanā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību sociālo prasmju attīstīšanā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību prasmju pilnveidošanā bērnu aprūpes un  audzināšanas jomā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību ar pārtiku saistītos jautājumos – piemērota pārtika, ēst gatavošana, galda kultūra, higiēna un drošība virtuvē;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību nodarbinātības jautājumu risināšanā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību izglītības jautājumu risināšanā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību atkarības problēmu risināšanā;
 • Sniegt atbalstu un palīdzību sadzīves un pašaprūpes prasmju attīstīšanā, kā arī asistēt un sniegt atbalstu bērnu pašaprūpes prasmju attīstīšanai.

Vairāk informācijas pa tel. nr.: 24775788