Absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitāti iegūstot profesionālu bakalaura grādu veselības aprūpē un audiologopēda profesionālu kvalifikāciju

Audiologopēda konsultācijā:

 • tiek vingrināta sejas muskulatūra, lūpas, mēle;
 • veicināts domāšanas process;
 • lasīšanas prasmju pilnveidošana;
 • rakstīšanas prasmju pilnveidošana;
 • vārdu krājuma bagātināšana un aktivizēšana;
 • skaņu izrunas traucējumu novēršana;
 • fonemātiskās uztveres attīstīšana.

Audiologopēds konsultācijas laikā palīdzēs noteikt:

 • bērna runas attīstības līmeni;
 • izrunas defektus;
 • ieteiks labākos risinājumus bērna izrunas korekcijai.

Darba pieredze:

 • 2016.g.- skolotājs-logopēds pamatskolā.
 • Stažējusies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.

Papildus apmācības un pilnveide:

 • Konfliktsituāciju risināšana un sadarbības veidošana skolā bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā (2017);
 • Produktīva skolas un ģimenes sadarbība bērna izglītībā un audzināšanā (2017);
 • Health and Personality development: integrative approach (2017);
 • Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (2017);
 • Kompetenču pieeja matemātikas un dzimtās valodas mācībās sākumskolā (2016);
 • 4th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine (2015);
 • „Funkcionālu attīstības traucējumu atpazīšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem” (2014);
 • Congress of Baltic Association for Rehabilitation (2013).