Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība „DOMUS” dibināta 2016.gadā. Biedrība apvieno dažādas jomas speciālistus, kuri atbilstoši biedrības statūtu mērķiem sniedz informatīvu, juridisku, psihoemocionālu atbalstu dažādām sabiedrības grupām, rūpējoties par viņu tiesību aizsardzību, izglītošanu un iekļaušanos sabiedrībā. Mūsu speciālisti sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, lai sniegtu Jums atbalstu un palīdzētu dažādās dzīves situācijās.

Biedrība darbojas vairākos virzienos, tajā skaitā:
Biedrības struktūrvienība Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs sniedz atbalstu un apmācības audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Biedrības dibinātais sociālais uzņēmums SIA „DOMUS ATBALSTS” sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (psihologa, logopēda, audiologopēda, fizioterapeita, u.c. speciālistu pakalpojumi).

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00