Jēkabpils un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra sniegtās psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas un apmācības audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem BEZMAKSAS
Sociālie pakalpojumi bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “”Atver sirdi Zemgalē” ietvaros ir bezmaksas
Speciālisti un pakalpojumiAprakstsCena
Logopēds un audiologopēdsIndividuālā nodarbībano 25,00€
Individuālās korekcijas programmas izveide lietošanai mājāsno 20,00€
Individuālā nodarbība personām ar GRT (40min)no 25,00€
Konsultācija ar izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanu40,00€
PsihologsIndividuālā konsultācija (40 minūtes)35,00€
Individuālā konsultācija dzīvesvietā (pilsētā)42,00€
Atzinumu sagatavošana55,00€
FizioterapeitsIndividuālā konsultācija/nodarbība25,00€ – 40,00€
Ārstnieciska masāža (1 procedūra)25,00€ – 35,00€
Kinezioloģiskā teipošana (vienai zonai)no 7,00€
Rehabilitācija dzīvesvietā (pilsētā)no 28,00€
Individuālā konsultācija/nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem35,00 – 60,00€
Kanisterapija pakalpojums (terapija ar suni)Individuālā konsultācija (30min)45,00€
Konsultācija dzīvesvietā60,00 – 80,00€
APSTIPRINĀTS ar SIA „DOMUS ATBALSTS”
2021.gada 22.februāra valdes lēmumu
(protokols 1/2021)

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00