Jēkabpils un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra sniegtās psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas un apmācības audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem BEZMAKSAS
Sociālie pakalpojumi bērniem ar FT un pieaugušajiem ar GRT Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001 “”Atver sirdi Zemgalē” ietvaros ir bezmaksas
Speciālisti un pakalpojumiAprakstsCena
Logopēds un audiologopēdsIndividuālā nodarbība (45 minūtes) Jēkabpilīno 55,00€
Individuālās korekcijas programmas izveide lietošanai mājāsno 20,00€
Individuālā nodarbība personām ar GRT (40min)no 25,00€
Konsultācija ar izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanu80,00€
PsihologsIndividuālā konsultācija (45 minūtes) Jēkabpilī55,00€
Individuālā konsultācija dzīvesvietā (pilsētā)70,00€
Atzinumu sagatavošana70,00€
Fizioterapeits (šobrīd pakalpojums nav pieejams)Individuālā konsultācija/nodarbība Jēkabpilī55,00€
Ārstnieciska masāža (1 procedūra)45,00€
Kinezioloģiskā teipošana (vienai zonai)no 10,00€
Rehabilitācija dzīvesvietā (pilsētā)no 80,00€
Individuālā konsultācija/nodarbība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem35,00 – 60,00€
Kanisterapija pakalpojums (terapija ar suni)Individuālā nodarbība (45 min) Jēkabpilī55,00€
Individuāla nodarbība dzīvesvietā (45 min)80,00€
Grupu nodarbība (līdz 5 personām)180,00€
Mākslas terapijaIndividuālā nodarbība (45 min) Jēkabpilī55,00€
Individuālā nodarbība dzīvesvietā (45 min)80,00€
Grupu nodarbība (līdz 5 personām) (45 min)180,00€
APSTIPRINĀTS ar SIA „DOMUS ATBALSTS”
2021.gada 22.februāra valdes lēmumu
(protokols 1/2021)

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00