DOMUS atbalsta centra sniegtās psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas un apmācības audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem BEZMAKSAS*
Speciālisti un pakalpojumiAprakstsCena
PsihologsIndividuālā konsultācija (45 minūtes)no 35,00€
Atzinumu sagatavošana70,00€
Uzvedības korekcijas grupu nodarbības (16 ak. stundas)190,00€
AudiologopēdsIndividuālā nodarbība (45 minūtes)no 35,00€
Konsultācija ar izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanu80,00€
Kanisterapija pakalpojums (terapija ar suni)Individuālā nodarbība (30 min)55,00€
Grupu nodarbība (līdz 5 personām) (30 min)180,00€
Mākslas terapijaIndividuālā nodarbība (45 min)55,00€
Grupu nodarbība (līdz 5 personām) (45 min)180,00€
APSTIPRINĀTS ar SIA „DOMUS ATBALSTS”
2021.gada 22.februāra valdes lēmumu
(protokols 1/2021)

*Jābūt noslēgtam līgumam ar DOMUS atbalsta centru