Absolvējusi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju iegūstot profesionālā maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un skolotāja-logopēda kvalifikācijā

Logopēda konsultācijā:

 • Noteiks bērna runas attīstības līmeni un ta atbilstību vecumam.
 • Saņemsiet rekomendācijas izrunas korekcijā un iemācīsieties attīstīt bērna runu mājās, ņemot vērā tieši Jūsu bērna runas stāvokli.
 • Tiks veikta runas izsaukšana un aktivizēšana bērniem ar valodas aizturi(nerunājošiem bērniem)
 • Runas tempa un ritma korekcija

Bērniem ar autiska spektra traucējumiem logopēds:

 • Attīstīs sociālās mijiedarbības un komunikācijas spējas;
 • Palīdzēs attīstīt runu, iztēli, idejas, kreativitāti;
 • Tiks apgūti žesti un neverbālā komunikācija;
 • Afektīvas uzvedības korekcija.

Darba pieredze:

 • 2019 – pašlaik logopēde Sociālās rehabilitācijas centrs “ DOMUS ATBALSTS”
 • 2013 – pašlaik skolotāja-logopēde PII “Auseklītis”, Jēkabpils. (Pirmsskolas izglītības grupā, izglītojamiem ar valodas traucējumiem.)
 • 1996 – 2007 Valdorfa skolas skolotāja(no 2001.gada skolotāja-logopēde) Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Ādaži.

  Papildu apmācības un pilnveide:

  • Pirmās palīdzības pamatzināšanas. Apliecība Nr.1218.(2019)
  • Lasītprasmes attīstīšana pirmsskolā un sākumskolā. Apliecība Nr.2017/94.(2017)
  • Pedagogu profesionālās izdegšanas mazināšana, stresa pārvaldīšana un pedagoģisko konfliktu risināšana.(2016)
  • Vizuālā komunikācija un dizains mācību iestādēs. (2016)
  • Netradicionālās vizuālās mākslas tehnikas. (2016)
  • Emocionālā labsajūta-veselība un uzturs. (2016)
  • Hāna institūta/Manheima,Vācija/ un Latvijas Valdorfpedagoģijas asociācijas rīkotie Valdorfa skolotāju un bērnudārza audzinātāju apmācības kursi Rīgā. (1996)

  Semināri:

  • Mācību seminārs par simbolu valodas Widgit izmantošanu un mācību materiālu veidošanu programmā SymWriter. (2013)
  • Latvijas autisma apvienības seminārs ABA principi un to praktiskā pielietošana. (2013)
  • The International Seminar on Waldorf-pedagogy. Tallin. (1996)