Fizioterapeits izmantojot ārstniecisko vingrošanu, manuālo terapiju, izglītojot un sniedzot konsultācijas palīdz cilvēkiem, kurus skārusi slimība, kuri ir cietuši no traumām, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Fizioterapeits palīdz jebkura vecuma cilvēkiem saglabāt un uzlabot veselību, kontrolēt sāpes un novērst iespējamo slimību. Fizioterapija palīdz veicināt fizisko attīstību un atveseļošanos, ļaujot cilvēkiem palikt darbspējīgiem, vienlaikus palīdzot pēc iespējas ilgāk saglabāt funkcionālo neatkarību.

Arta Brūvere
Fizioterapeits

Pieteikties pie speciālista: 24775788