Sociālais mentors sekmē atbalstāmās ģimenes bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, sniedzot fizisku, emocionālu un izglītojošo atbalstu.

Aelita Lipēna
Sociālais mentors

Pieteikties pie speciālista: 24775788