Sociālais mentors sekmē atbalstāmās ģimenes bērnu attīstībai labvēlīgu vidi, sniedzot fizisku, emocionālu un izglītojošo atbalstu.

Aelita Lipēna
Sociālais mentors

Pieteikties pie speciālista: 24775788

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00