Psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumos. Psihologa galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, psiholoģiskā konsultēšana un rehabilitācija. Sniedzot pakalpojumu, psihologs izpēta klienta psihoemocionālo stāvokli, personību, intelektu, palīdz pārvarēt psiholoģisko traumu, sniedz psiholoģisku atbalstu un rekomendācijas izmantojot profesionālās, un zinātniski pamatotās metodes.

Nadežda Balode
Psihologs
Ginta Apsāne
Psihologs

Fizioterapeits izmantojot ārstniecisko vingrošanu, manuālo terapiju, izglītojot un sniedzot konsultācijas palīdz cilvēkiem, kurus skārusi slimība, kuri ir cietuši no traumām, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Fizioterapeits palīdz jebkura vecuma cilvēkiem saglabāt un uzlabot veselību, kontrolēt sāpes un novērst iespējamo slimību. Fizioterapija palīdz veicināt fizisko attīstību un atveseļošanos, ļaujot cilvēkiem palikt darbspējīgiem, vienlaikus palīdzot pēc iespējas ilgāk saglabāt funkcionālo neatkarību.

Arta Brūvere
Fizioterapeits

Audiologopēds veic visa veida runas un valodas traucējumu diagnostiku un korekciju personām jebkurā vecumā, nodarbojas ar valodas izpēti un konsultēšanu personām ar dzirdes, redzes, orāli-faringeālās funkcijas, artikulācijas, balss tempa un ritma traucējumiem, kā arī neiroloģiskas izcelsmes runas traucējumiem, piemēram, pēc insulta. Logopēda nodarbību saturs katram tiek pielāgots individuāli, ņemot vērā valodas traucējumu veidu un vecumu.

Ieva Broka
Audiologopēds

Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā.

Aelita Lipēna
Sociālais Aprūpētājs

Pieteikties pie speciālista: 23454321